برنامه نویسی اندروید

در این سری از پست ها سعی خواهم کرد مفاهیم پایه ای اندروید را آموزش دهم.فقط توجه به این نکته لازم است که مفاهیمی که در این پست ها گفته می شود برای کسانی مفید خواهد بود که سابقه برنامه نویسی با اندروید و جاوا را داشته باشند.

مطالب اصلی


 

نگاه اجمالی به یک برنامه اندروید

پشتیبانی از دستگاه های متفاوت اندرویدی

Permission در اندروید

معماری اندروید

Intent و Intent Filter

اجباری کردن app chooser

دریافت implicit intent

Activity قسمت اول

Activity قسمت دوم

lifecycle یک Activity

lifecycle یک Activity بخش دوم

نکاتی در رابطه با lifecycle یک Activity

 Tasks and Back Stack

مفاهیم تکمیلی:


 

معرفی Butter Knife

آیا برای برنامه نویسی اندروید باید جاوا بلد بود؟

استفاده از Glide به جای picasso

 معرفی ACRA برای مدیریت بهتر کرش کردن برنامه ها
معرفی library های مفید اندروید